• I-KOOK
  • Hoe monteer ik een stenen werkblad

Hoe monteer ik een stenen werkblad

Begin met het uitpakken van het werkblad en controleer deze op eventuele beschadigingen.
Werkblad_montage__01


Controleer de maatvoering van het werkblad.
Werkblad_montage__02


Zorg dat het werkblad zoveel mogelijk ondersteund wordt; er mag geen ruimte tussen de onderzijde van het werkblad en de onderkasten zitten.
Werkblad_montage__03


Bij een hoek- of U-keuken wordt op de koppelverbindingen van de bladdelen zuurvrije(!) kit aangebracht.
Werkblad_montage__04


De bladdelen zo strak en vlak mogelijk tegen elkaar aanduwen.
Werkblad_montage__05


Met behulp van bijvoorbeeld wigjes het werkblad, tussen de achterzijde van de bladdelen en de muren, onder druk zetten.
Werkblad_montage__06


Zorg er voor dat de bladoverstek, ten opzichte van voorzijde van de corpussen, overal gelijk is!
Werkblad_montage__07


Vervolgens de werkbladdelen vastschroeven vanuit de binnenzijden van de onderkasten.
Werkblad_montage__08


Stenen rugwanden aanbrengen met zuurvrije kit op het werkblad…
Werkblad_montage__09


…en tegen de muur.
Werkblad_montage__10Werkblad_montage__11


Voordat de kraan gemonteerd kan worden moeten eerst, indien van toepassing, de rugwanden gemonteerd worden. Breng eerst de wateraanvoerslangen aan op de kraan.
Werkblad_montage__12


Monteer de kraan in het daarvoor bestemde kraangat in het blad of in de spoelbak.
Werkblad_montage__13


Sluit de slangen van de kraan aan op de filterkranen van de waterleiding.
Werkblad_montage__14


Voor het monteren van de spoelbak de randen van de spoelbakuitsparing voorzien van zuurvrije(!) kit.
Werkblad_montage__15


Vervolgens de spoelbak in de uitsparing leggen en de klemmen (aan de onderzijde van het blad) voorzichtig aandraaien.
Werkblad_montage__16


Plaats de korfplug(gen) in spoelbak.
Werkblad_montage__17


Sluit de afvoer, de sifon, de overloop aan op de spoelbak.
Werkblad_montage__18


Sluit de korfplug aan en laat de spoelbak vollopen tot voorbij de overloop om deze te testen.
Werkblad_montage__19


Overtollige kit bij de koppelingen en de spoelbak verwijderen met water en zeepsop…
Werkblad_montage__20Werkblad_montage__21


Bescherm het werkblad, tijdens de rest van de montage, door het goed af te dekken met bijvoorbeeld karton.Werkblad_montage__22

Hoe monteer ik een stenen werkblad

Begin met het uitpakken van het werkblad en controleer deze op eventuele beschadigingen.
Werkblad_montage__01


Controleer de maatvoering van het werkblad.
Werkblad_montage__02


Zorg dat het werkblad zoveel mogelijk ondersteund wordt; er mag geen ruimte tussen de onderzijde van het werkblad en de onderkasten zitten.
Werkblad_montage__03


Bij een hoek- of U-keuken wordt op de koppelverbindingen van de bladdelen zuurvrije(!) kit aangebracht.
Werkblad_montage__04


De bladdelen zo strak en vlak mogelijk tegen elkaar aanduwen.
Werkblad_montage__05


Met behulp van bijvoorbeeld wigjes het werkblad, tussen de achterzijde van de bladdelen en de muren, onder druk zetten.
Werkblad_montage__06


Zorg er voor dat de bladoverstek, ten opzichte van voorzijde van de corpussen, overal gelijk is!
Werkblad_montage__07


Vervolgens de werkbladdelen vastschroeven vanuit de binnenzijden van de onderkasten.
Werkblad_montage__08


Stenen rugwanden aanbrengen met zuurvrije kit op het werkblad…
Werkblad_montage__09


…en tegen de muur.
Werkblad_montage__10Werkblad_montage__11


Voordat de kraan gemonteerd kan worden moeten eerst, indien van toepassing, de rugwanden gemonteerd worden. Breng eerst de wateraanvoerslangen aan op de kraan.
Werkblad_montage__12


Monteer de kraan in het daarvoor bestemde kraangat in het blad of in de spoelbak.
Werkblad_montage__13


Sluit de slangen van de kraan aan op de filterkranen van de waterleiding.
Werkblad_montage__14


Voor het monteren van de spoelbak de randen van de spoelbakuitsparing voorzien van zuurvrije(!) kit.
Werkblad_montage__15


Vervolgens de spoelbak in de uitsparing leggen en de klemmen (aan de onderzijde van het blad) voorzichtig aandraaien.
Werkblad_montage__16


Plaats de korfplug(gen) in spoelbak.
Werkblad_montage__17


Sluit de afvoer, de sifon, de overloop aan op de spoelbak.
Werkblad_montage__18


Sluit de korfplug aan en laat de spoelbak vollopen tot voorbij de overloop om deze te testen.
Werkblad_montage__19


Overtollige kit bij de koppelingen en de spoelbak verwijderen met water en zeepsop…
Werkblad_montage__20Werkblad_montage__21


Bescherm het werkblad, tijdens de rest van de montage, door het goed af te dekken met bijvoorbeeld karton.Werkblad_montage__22