• I-KOOK
  • De keukenruimte op maatvoering en aansluitpunten controleren

De keukenruimte op maatvoering en aansluitpunten controleren

Kloppen de afmetingen van de muren en zijn deze haaks?

Meet eerst de muren van de keukenruimte op en meet ook de hoogte vanaf de vloer tot aan het plafond.
Het opmeten van de keukenruimte staat hier nader toegelicht.

Zijn de muren haaks? Dit kunt u eenvoudig nagaan door middel van een zogenaamde driehoeksmeting: je tekent op de ene muur 60cm af.


Daarna teken je, op naastgelegen muur, 80cm af


Wanneer de diagonale afstand tussen beide punten dan precies 100cm is, zijn de muren haaks.


Controleer vervolgens, aan de hand van het leidingschema, of alle aansluitpunten en alle aan- en afvoerleidingen op de juiste plaats zitten.


Teken daarna de alle kasten (breedtes), volgens de keukentekening, op de muur af.

De keukenruimte op maatvoering en aansluitpunten controleren

Kloppen de afmetingen van de muren en zijn deze haaks?

Meet eerst de muren van de keukenruimte op en meet ook de hoogte vanaf de vloer tot aan het plafond.
Het opmeten van de keukenruimte staat hier nader toegelicht.

Zijn de muren haaks? Dit kunt u eenvoudig nagaan door middel van een zogenaamde driehoeksmeting: je tekent op de ene muur 60cm af.


Daarna teken je, op naastgelegen muur, 80cm af


Wanneer de diagonale afstand tussen beide punten dan precies 100cm is, zijn de muren haaks.


Controleer vervolgens, aan de hand van het leidingschema, of alle aansluitpunten en alle aan- en afvoerleidingen op de juiste plaats zitten.


Teken daarna de alle kasten (breedtes), volgens de keukentekening, op de muur af.