• I-KOOK
  • Hoe installeer ik een vaatwasser?

Hoe installeer ik een vaatwasser?

Het apparaat uitpakken en controleren op beschadigingen. Om het apparaat op de juiste hoogte te kunnen stellen is het wellicht noodzakelijk om (houten) klosjes onder het apparaat te plaatsen. Dit is bij een MaxiLine vaatwasser niet van toepassing.
vaatwasser_mont_01


De vaatwasser volgens de voorschriften van de leverancier in de daarvoor bestemde ruimte (bv. tussen de onderkasten) monteren (er mogen geen leidingen op de muur achter de vaatwasser lopen!)
vaatwasser_mont_02


De aan- en afvoerleiding naar de spoelkast (of een ander punt waar deze heen moeten) brengen, volgens de voorschriften van de leverancier!
vaatwasser_mont_03


De pootjes van de vaatwasser uitdraaien tot het apparaat op de juiste hoogte staat.
vaatwasser_mont_04


Indien van toepassing de greep (of knop) op de meubeldeur monteren.
vaatwasser_mont_05


De meubeldeur, volgens de voorschriften van de leverancier, op het apparaat aanbrengen.
vaatwasser_mont_06


Stel de vaatwasser gelijk met de naastgelegen kasten door middel van het verdraaien van de stelpootjes.
vaatwasser_mont_07


Zet de vaatwasser als laatste vast aan het werkblad of aan de naastgelegen kasten.

vaatwasser_mont_08

Hoe installeer ik een vaatwasser?

Het apparaat uitpakken en controleren op beschadigingen. Om het apparaat op de juiste hoogte te kunnen stellen is het wellicht noodzakelijk om (houten) klosjes onder het apparaat te plaatsen. Dit is bij een MaxiLine vaatwasser niet van toepassing.
vaatwasser_mont_01


De vaatwasser volgens de voorschriften van de leverancier in de daarvoor bestemde ruimte (bv. tussen de onderkasten) monteren (er mogen geen leidingen op de muur achter de vaatwasser lopen!)
vaatwasser_mont_02


De aan- en afvoerleiding naar de spoelkast (of een ander punt waar deze heen moeten) brengen, volgens de voorschriften van de leverancier!
vaatwasser_mont_03


De pootjes van de vaatwasser uitdraaien tot het apparaat op de juiste hoogte staat.
vaatwasser_mont_04


Indien van toepassing de greep (of knop) op de meubeldeur monteren.
vaatwasser_mont_05


De meubeldeur, volgens de voorschriften van de leverancier, op het apparaat aanbrengen.
vaatwasser_mont_06


Stel de vaatwasser gelijk met de naastgelegen kasten door middel van het verdraaien van de stelpootjes.
vaatwasser_mont_07


Zet de vaatwasser als laatste vast aan het werkblad of aan de naastgelegen kasten.

vaatwasser_mont_08